Charlotte Hedenstierna-Jonson

charlotte.hedenstierna-jonson@arkeologi.uu.se

Jag arbetar som forskare inom projektet Vikingafenomenet och delar min tid mellan institutionen i Uppsala och Historiska museet i Stockholm. Utbildad vid arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, disputerade jag 2006 på en avhandling om den vikingatida krigaren – ”The Birka Warrior, the material culture of a martial society”. Efter disputationen har jag arbetat inom uppdragsarkeologin och som antikvarie på Historiska museet (SHM). Sedan 2011 har jag varit verksam som forskare med projekt vid Historiska museet, Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) i Mainz och Stockholms universitet. Forskningen har rört identiteter och tillhörigheter i samhället under yngre järnålder och vikingatid med särskilt fokus på Birka och kontaktvägarna genom Ryssland och Centralasien. Nu senast ingick jag i det tvärvetenskapliga ATLAS-projektet, där arkeologi och osteologi kombineras med genetik för att nå ny kunskap om mobilitet och kontakter under järnåldern och den tidiga medeltiden.

I projektet Vikingafenomenet koordinerar jag arbetet inom den del som kallas Vikingarnas ekonomi. Här är målet att utforska vikingatågens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar och hur de formas av och formar skandinaviska identiteter. Centrala frågor rör hur räderna var strukturerade, med jämförelser till etablerade forskningen kring ”piracy”, vilken roll kvinnorna spelade och slavhandelns betydelse både för räderna och för samhället i stort. Jag kommer inom projektet även vidareutveckla min egen forskning kring rörelsen utefter de östliga handelsvägarna och kontakterna med olika folkgrupper på den eurasiska stäppen.

Atlasprojektet: http://theatlas.se/index.php/the-team/

Weltweites Zellwerk (RGZM): https://zellwerk.hypotheses.org

Forskning på Historiska museet: http://historiska.se/forskning/

Academia: https://shmm.academia.edu/CharlotteHedenstiernaJonson

 • Price, Neil; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Zachrisson, Torun; Kjellström, Anna et al.

  Viking warrior women?: Reassessing Birka chamber grave Bj.581

  Ingår i Antiquity, s. 181-198, 2019.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Lamm, Jan Peder; Edberg, Rune

  Fynden från "Svarta jorden" på Björkö: från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter.

  2018.

  Open access
 • Krzewinska, Maja; Kjellstrom, Anna; Günther, Torsten; Hedenstierna-Jonson, Charlotte et al.

  Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town

  Ingår i Current Biology, s. 2730-2738.e10, 2018.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Kjellström, Anna; Zachrisson, Torun; Krzewińska, Maja et al.

  A female Viking warrior confirmed by genomics

  Ingår i American Journal of Physical Anthropology, s. 853-860, 2017.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Creating a Cultural Expression: On Rus' Identity and Material Culture.

  Ingår i Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond., s. 91-106, 2017.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Foreigner and Local: Identities and Cultural Expression among the Urban People of Birka

  Ingår i Shetland and the Viking World, s. 189-195, 2016.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Med utgångspunkt från människorna: Sociala roller och samhälleliga funktioner i Birka med utblick mot Gamla Uppsala

  Ingår i Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet, s. 27-38, 2016.

  Open access