Charlotte Hedenstierna-Jonson

charlotte.hedenstierna-jonson@arkeologi.uu.se

Jag arbetar som forskare inom projektet Vikingafenomenet och delar min tid mellan institutionen i Uppsala och Historiska museet i Stockholm. Utbildad vid arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, disputerade jag 2006 på en avhandling om den vikingatida krigaren – ”The Birka Warrior, the material culture of a martial society”. Efter disputationen har jag arbetat inom uppdragsarkeologin och som antikvarie på Historiska museet (SHM). Sedan 2011 har jag varit verksam som forskare med projekt vid Historiska museet, Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) i Mainz och Stockholms universitet. Forskningen har rört identiteter och tillhörigheter i samhället under yngre järnålder och vikingatid med särskilt fokus på Birka och kontaktvägarna genom Ryssland och Centralasien. Nu senast ingick jag i det tvärvetenskapliga ATLAS-projektet, där arkeologi och osteologi kombineras med genetik för att nå ny kunskap om mobilitet och kontakter under järnåldern och den tidiga medeltiden.

I projektet Vikingafenomenet koordinerar jag arbetet inom den del som kallas Vikingarnas ekonomi. Här är målet att utforska vikingatågens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar och hur de formas av och formar skandinaviska identiteter. Centrala frågor rör hur räderna var strukturerade, med jämförelser till etablerade forskningen kring ”piracy”, vilken roll kvinnorna spelade och slavhandelns betydelse både för räderna och för samhället i stort. Jag kommer inom projektet även vidareutveckla min egen forskning kring rörelsen utefter de östliga handelsvägarna och kontakterna med olika folkgrupper på den eurasiska stäppen.

Atlasprojektet: http://theatlas.se/index.php/the-team/

Weltweites Zellwerk (RGZM): https://zellwerk.hypotheses.org

Forskning på Historiska museet: http://historiska.se/forskning/

Academia: https://shmm.academia.edu/CharlotteHedenstiernaJonson

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Entering the Viking Age through the Baltic

  Ingår i Relations and Runes, s. 11-22, 2020.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Hjalmar Stolpe (1841-1905)

  Ingår i Svenska arkeologer, s. 47-53, 2020.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Holger Arbman (1904-1968)

  Ingår i Svenska arkeologer, s. 301-308, 2020.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Interactions and infrastructure: On the driving forces and organisation behind the Viking Age networks of trade in the Baltic and beyond

  Ingår i Iron and the Transformation of Society, s. 187-222, 2020.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Kvinnan med den gröna bägaren: 800-tal

  Ingår i Begravd på Birka, s. 52-89, 2020.

 • Margaryan, Ashot; Lawson, Daniel J.; Sikora, Martin; Racimo, Fernando et al.

  Population genomics of the Viking world

  Ingår i Nature, s. 390-+, 2020.

 • Kitzler Åhfeldt, Laila; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Widerström, Per; Raffield, Benjamin

  Relations and Runes: The Baltic Islands and Their Interactions During the Late Iron Age and Early Middle Ages

  2020.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  [Review of:] Viking: Ran, ild og sværd

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 552-554, 2020.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Linderholm, Anna; Kjellström, Anna

  Viking Mobility in the Baltic Sea Region

  Ingår i Viking Encounters, s. 57-66, 2020.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Warrior Identities in Viking Age Scandinavia.

  Ingår i Vikings Across Boundaries, s. 179-194, 2020.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  With Asia as neighbour: Archaeological evidence of contacts between Scandinavia and Central Asia in the Viking Age and the Tang Dynasty

  Ingår i Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, s. 43-64, 2020.

 • Price, Neil; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Zachrisson, Torun; Kjellström, Anna et al.

  Viking warrior women?: Reassessing Birka chamber grave Bj.581

  Ingår i Antiquity, s. 181-198, 2019.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Lamm, Jan Peder; Edberg, Rune

  Fynden från "Svarta jorden" på Björkö: från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter.

  2018.

  Open access
 • Krzewinska, Maja; Kjellstrom, Anna; Günther, Torsten; Hedenstierna-Jonson, Charlotte et al.

  Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town

  Ingår i Current Biology, s. 2730-2738.e10, 2018.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Kjellström, Anna; Zachrisson, Torun; Krzewińska, Maja et al.

  A female Viking warrior confirmed by genomics

  Ingår i American Journal of Physical Anthropology, s. 853-860, 2017.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Creating a Cultural Expression: On Rus' Identity and Material Culture.

  Ingår i Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond., s. 91-106, 2017.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Foreigner and Local: Identities and Cultural Expression among the Urban People of Birka

  Ingår i Shetland and the Viking World, s. 189-195, 2016.

 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Med utgångspunkt från människorna: Sociala roller och samhälleliga funktioner i Birka med utblick mot Gamla Uppsala

  Ingår i Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet, s. 27-38, 2016.

  Open access
 • Holmquist, Lena; Kalmring, Sven; Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  New aspects on Viking-age Urbanism, c. 750-1100 AD: Proceedings of the the international symposium at the Swedish History Museum, April 17-20th 2013

  2016.

  Open access
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte

  Spaces and Places of the Urban Settlement of Birka

  Ingår i New aspects on Viking-age urbanism c. AD 750-1100, s. 23-34, 2016.

  Open access