Ingemark, Dominic

dominic.ingemark@antiken.uu.se

Min forskning rör primärt romarna och romersk kultur, såväl inom det romerska riket som bortom rikets nordliga gränser, under perioden 100 f.Kr. till 400 e.Kr. Inom detta fält har jag kommit att ägna mig åt olika forskningsområden:

• Romerskt glas. Jag har skrivit en monografi om romerskt glas och romerska dryckesseder i området bortom Roms nordvästra gräns – Glass, alcohol and power in Roman Iron Age Scotland (National Museums of Scotland, 2014) – liksom en rad rapporter om romerskt glas från: Grekland, Italien, Portugal, Israel, Storbritannien och Sverige.

bokomslag
Bokomslag

• Antik folklore. Tillsammans med Camilla Asplund Ingemark har jag skrivit monografin Representations of Fear: Verbalising Emotion in Ancient Roman Folk Narrative (Academia Scientiarum Fennica, 2020). Detta är en känslohistorisk studie av hur antika berättelser om bland annat barnadödande demoner, häxor och spöken fyllde en terapeutisk funktion. I denna studie diskuteras även specifika platsers emotionella laddning: emotionell topografi. Vidare har vi skrivit monografin Sagor och svartkonst under antiken (Historiska Media, 2004) som handlar om antik folklore och magi. Vi kommer även medverka i volymerna A Cultural History of Fairy Tales in Antiquity (Bloomsbury Academic, 2021), respektive The Oxford Handbook of Monsters in Classical Myth (Oxford University Press, 2022).

Mer om Representations of Fear

 Romersk socialhistoria. Tillsammans med Henrik Gerding skrev jag monografin Liv och död i antikens Rom (Historiska Media, 2000) vilken nominerades till Augustpriset. Vidare har jag skrivit monografierna Kärlek och erotik i antikens Rom (Historiska Media, 2007) och Väggarnas vittnesbörd: graffiti och gravinskrifter berättar om livet i romarriket (Natur & Kultur, 2018).

• Romersk hortikultur och agrikultur. Kulinariska traditioner i antikens Rom. Bland annat har jag skrivit en artikel – med Mikael Larsson – om introduktionen av romerska köksväxter i Uppåkra under romersk järnålder (Journal of Roman Archaeology, 2015). Vidare har jag även skrivit kapitlen ” Livsmedel i det romerska lantliga kosthållet” och ”Tron på högre makter. Religion och folktro” (den sista med Örjan Wikander) i nyöversättningen och kommentarerna till Cato den äldre och Varros jordbrukshandböcker (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2015). Jag forskar för närvarande om romerska kulinariska traditioner.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-01-25