• Apel, Jan; Olausson, Deborah; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena et al.

  Errett Callahan (1937-2019) and his impact on Swedish archaeology

  Ingår i Fornvännen, s. 258-262, 2019.

 • Fraser, Magdalena; Sanchez-Quinto, Federico; Evans, Jane; Storå, Jan et al.

  New insights on cultural dualism and population structure in the MiddleNeolithic Funnel Beaker culture on the island of Gotland

  Ingår i Journal of Archaeological Science, s. 325-334, 2018.

 • Fraser, Magdalena; Sjödin, Per; Sanchez-Quinto, Federico; Evans, Jane et al.

  The Stone Cist Conundrum: A multidisciplinary approach to investigate Late Neolithic/ Early Bronze Age population demography on the Island of Gotland

  Ingår i Journal of Archaeological Science, s. 324-337, 2018.

 • Gummesson, Sara; Sundberg, Rolf; Knutsson, Helena; Zetterlund, Peter et al.

  Lithic Raw Material Economy in the Mesolithic: An Experimental Test of Edged Tool Efficiency and Durability in Bone Tool Production

  Ingår i LITHIC TECHNOLOGY, s. 140 140-154 154, 2017.

 • Knutsson, Helena; Knutsson, Kjel; Molin, Fredrik; Zetterlund, Peter

  From flint to quartz: Organization of lithic technology in relation to raw material availability during the pioneer process of Scandinavia

  Ingår i Quaternary International, s. 32-57, 2016.

 • Manninen, Mikael; Knutsson, Kjel

  Lithic raw material diversification as an adaptive strategy: Technology, mobility, and site structure in Late Mesolithic northernmost Europe

  Ingår i Journal of Anthropological Archaeology, s. 84-98, 2014.

 • Sørensen, Mikkel; Rankama, Tuija; Kankaanpää, Jarmo; Knutsson, Kjel et al.

  The first eastern migrations of people and knowledge into Scandinavia: evidence from studies of Mesolithic technology, 9th-8th millennium BC

  Ingår i Norwegian Archaeological Review, s. 19-56, 2013.

 • Knutsson, Kjell; Knutsson, Helena

  The postglacial colonization of humans, fauna and plants in northern Sweden

  Ingår i Arkeologi i Norr, s. 004618 461003-, 2012.

 • Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena

  Chaine Operatoire analys av utvalda artefakter från Knöklegård, Porsgrunn kommune, Telemark fylke: En undersökning av tillverkning och användning

  Ingår i E18 Brunlanesprojektet, 2011.

 • Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena

  Chaine Operatoire analys av utvalda flintartefakter från pauler 1 och 6, Larvik kommune, Vestfold fylke: Enn undersökning av tillverkning och användning

  Ingår i E18 Brunlanesprojektet, 2011.

 • Knutsson, Kjel; Knutssson, Helena; Guinard, Michel; Holmgren, Lars et al.

  Proffs och amatörer i Torsåker

  Ingår i Populär arkeologi, 2010.

 • Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena

  Cognitive tool categories in prehistoric quartz assemblages: The analysis of fracture patterns and use wear in a case study of Stone Age sites from Eastern Central Sweden.

  Ingår i Ve službách archeologie, s. 10--25, 2009.

 • Knutsson, Kjel

  Culture and long term history:: the handle core tradition as a possible prehistoric institution and its materialized context

  Ingår i Svartkärret 1-3, s. 150-164, 2009.

 • Hasek, Vladimir; Tomeschek, Jan; Knutsson, Kjel; Victor, Helena et al.

  Archaelogical and Geophysical Surveying in the Czech Republic and Sweden

  Ingår i Cultural interaction between east and west, s. 331-340, 2007.

 • Knutsson, Kjel

  Kuumbi Cave Lithics

  2007.

 • Vogel, Pierre; Knutsson, Kjel

  Stenåldersboplats, Lasses Hydda (J 106 C), Vuollerim, Raä 1292, Jokkmokks sn, Lappland: undersökningar 2001-2003

  2005.

 • Knutsson, Kjel; Knutson, Helena

  Stone Age Transitions: Neolithzation in central Scandinavia

  Ingår i Documenta Praehistorica, s. 49-78, 2003.

 • Kjel, Knutsson; Apel, Jan; Olausson, Deborah

  The Spread of Flint Axes and Daggers in Neolithic Scandinavia

  Ingår i Archaeologickke Rothzledy, s. 34-55, 2001.

 • Moback, Hanna; Knutsson, Kjel

  I framtidens fotspår: Ett förmedlingsprojekt vid Vuollerim 6000 år. Genomfört 1999-2000

  2000.

 • Knutsson, Kjel; Lindgren, Christina; Hallgren, Fredrik; Björck, Niklas

  The Mesolithic in Eastern Central Sweden

  Ingår i Universitetets Oldsakssamlings Skrifter. Ny rekke: The mesolithic of Central Scandinavia, 1999.

 • Knutsson, Kjel; Lindgren, Christina; Hallgren, Fredrik; Björck, Niklas

  The mesolithic in Eastern Central Sweden

  Ingår i Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, s. 87-125, 1999.

 • Holm, Lena; Knutsson, Kjel

  Proceedings from the Third Flint Alternatives Conference at Uppsala, Sweden, October 18-20, 1996

  Uppsala : Dept. of Archaeology and Ancient History [Institutionen för arkeologi och antik historia], Univ., 1998.

 • Knutsson, Kjel

  Ett jaktpass för 6000 år sedan vid Skumparberget II

  1995.

 • Huang, Younping; Knutsson, Kjel

  Functional analysis of middle and upper palaeolithic quartz tools from China

  Ingår i Tor, s. 7-46, 1995.

 • Knutsson, Kjel

  Funktionsanalys av flintspån från stridsyxegravar i Vikletice i,Tjeckiska republiken.

  Ingår i Slutvandrat?, s. 221-225, 1995.

 • Apel, Jan-Erik; Bäckström, Ylva; Hallgren, Fredrik; Knutsson, Kjel et al.

  Fågelbacken och trattbägarsamhället: samhällsorganisation och rituella samlingsplatser vid övergången till en bofats tillvaro i östra Mellansverige

  Ingår i Tor, s. 47-132, 1995.

 • Knutsson, Kjel

  Garaselet-Lappviken-Rastklippan: Introduktion till en diskussion om Norrlands Äldsta Bebyggelse

  Ingår i TOR, s. 5-51, 1993.

  Open access
 • Knutsson, Kjel; Callahan, Errett; Forsberg, Lars; Lindgren, Christina

  Frakturbilder.: Kulturhistoriska kommentarer till kvarts säregna sönderfall vid bearbetning

  Ingår i Tor, s. 27-63, 1992.

 • Knutsson, Kjel; Uleberg, Espen; Welinder, Stig

  One fine day in the Norwegian mountains.

  Ingår i Universitetets Oldsaksamlings Årbok, s. 61-69, 1990.

 • Knutsson, Kjel

  Analysé tracéoligique des outillages de quartz: les enseigments du site néolithique moyen-tardif de Bjursaelet, Suéde sptentrionale.

  Ingår i L'anthropologie, 1989.

 • Knutsson, Kjel; Dahlqvist, Bengt; Knutsson, Helena

  Patterns of Tool Use

  Ingår i Industries Lithiques, Tracéologie et Technologie, s. 253-294, 1988.

 • Dahlqvist, Bengt; Knutsson, Kjel

  Texture analysis of use-wear on stone tools

  1987.

 • Knutsson, Kjel

  Sammanfogning av flintor från de nordsvenska flintfyndplatserna: Belägg för Kombewa-metoden i Kusmark och Kallbäcken

  Ingår i Fjölnir, s. 5-15, 1986.

 • Knutsson, Kjel

  Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 3: Svepelektronmikroskopi av experimentella kvartsredskap. Exemepl på urlakning, utfällning, deformering och mekanisk nötning

  Ingår i Tor, s. 45-73, 1985.

 • Hope, Rosemary; Knutsson, Kjel

  The application of acetate pels in lithic use-wear analysis

  Ingår i Archaeometry, s. 13-24, 1984.

 • Knutsson, Kjel

  Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 1: Plastavtryck för dokumentation och analys av nötningsspår

  Ingår i Tor, s. 5-32, 1983.

 • Knutsson, Kjel; Karlsson, Gert

  Yttopografiska studier av förhistoriska stenredskap 2: Två experiment med automatisk registrering av nötningsglans

  Ingår i Tor, s. 33-48, 1983.

 • Knutsson, Kjel

  Experiment med förhistoriska stenredskap

  Ingår i Fjölnir, s. 5-, 1982.

 • Knutsson, Kjel

  Fjölnir experimentvecka

  Ingår i Fjölnir, s. 8-, 1982.

 • Knutsson, Kjel

  Seminariegrävningarna i Hässelby 1978-1981

  Ingår i Fjölnir, s. 5-, 1982.

 • Broadbent, Noel; Knutsson, Kjel

  Några reflexioner kring experimentell arkeologi och dess tillämpning i Norden

  Ingår i Tor, s. 5-14, 1979.

  Open access
 • Knutsson, Kjel

  Skrapor och skrapning: Ett exempel på artefakt och boplatsanalys

  Ingår i Tor, 1978.

 • Broadbent, Noel; Knutsson, Kjel

  An experimental analysis of quartz scrapers: results and applications

  Ingår i Fornvännen, s. 113-128, 1975.