Sami Uljas

sami.uljas@egyptologi.uu.se

Telefon: 018-471 2079

Lektor i egyptologi

Jag har en BA i egyptologi, MA i arkeologi och en doktorsexamen i egyptologi från Liverpool University, där jag även fick min första erfarenhet av undervisning i ämnet. Sedan fick jag en tjänst som Postdoktor vid Trinity College, Cambridge, och förutom undervisning vid Cambridge University, har jag arbetat som lärare och forskare i egyptologi vid universiteten i Basel och i Köpenhamn. Jag kom till Uppsala som universitetslektor i slutet av 2012 och har undervisat och forskat här sedan dess. Jag innehar också en personlig docentur vid Helsingfors universitet, där jag också undervisar och handleder studenter, samt jobbar som extern examinator för Köpenhamns och Liverpools universitet.

Jag är för närvarande ämnesansvarig för egyptologi vid Uppsala, där jag undervisar i kurser i egyptiskt språk och litteratur samt historia, därtill handleder jag studenter som arbetar på sina kandidatarbeten osv. Jag är också studierektor för institutionens doktorander.

Min forskning är främst inriktad på egyptisk-koptisk lingvistik och filologi. Jag undersöker morfo-syntax, semantik, pragmatik, typologi samt kognitiva och funktionella aspekter av alla historiska skeden av det egyptiska språket. Jag är också intresserad av diakroni, metodik och egyptologisk språkforskningshistoria. Mer specifikt så fokuserar mitt filologiska arbete på editering av koptiska litterära manuskript (särskilt hagiografiska, martyrologiska och bibliska texter) och vad dessa texter kan berätta om senantikens och bysantinska tidens Egypten samt om tidig kristendom.

Mina pågående forskningsprojekt inkluderar Basel Diachronic Grammar i samarbete med forskare från Schweiz, Belgien och Israel. Detta projekt syftar till att producera en serie av diakroniska studier av olika områden av egyptisk-koptisk grammatik för både typologer och egyptologer. Den första volymen i serien, om icke-verbal predikation i egyptiska, kommer att publiceras i 2017. Projektet Martyrs and Archangels genomförs också i samarbete med en kollega i Schweiz och syftar till att editera en rad av koptiska litterära verk, med början 2017 med en publikation av tre martyrologiska och enkomiastiska texter från Pierpont Morgan Library i New York. Mitt andra pågående arbete innefattar en monografi om den pragmatiska organisationen av grundläggande konstruktioner i tidig egyptiska samt editering av (befintliga och förlorade!) koptiska manuskript i olika europeiska samlingar.

Mina senaste publikationer (sedan 2010) i urval:

2016  ‘On adjunct clause positioning in Earlier Egyptian’, to appear in Revue d’Egyptologie 67.

2016  ‘Where to stick an adverbial in Earlier Egyptian’, to appear in F. Kammerzell, S. Richter & D. Werning (eds.), Crossroads V. Proceedings of the Fifth International Conference on Egyptian Grammar. Widmaier Verlag: Hamburg.

2016  ‘A preliminary report on the edition project “Martyrs and Archangels. Five Coptic Texts from the Pierpont Morgan Library’”, in Buzi, P., A. Camplani & F. Contardi (eds), Coptic Society, Literature and Religion from Late Antiquity to Modern Times. Proceedings of the Tenth International Conference of Coptic Studies, Rome, September 17th– 22th, 2012 and Plenary Reports of the Ninth International Congress of Coptic Studies, Cairo, September 15th–19th, 2008, vol. II. Peeters: Leuven/Paris/Bristol, CT; Orientalia Lovaniensia Analecta 247, 1147–52.

2016 ‘“He almost heard”: a case study of diachronic reanalysis in Coptic syntax’ (with M. Müller), in P. Collombert, D. Lefèvre, S. Polis & J. Winand (eds.), Aere Perennius. Mélanges égyptologiques en d’honneur de Pascal Vernus. Peeters: Leuven; Orientalia Lovaniensia Analecta 242, 465–92.

2016  ‘To see an invisible form. Parallels, paradigms, and practises once again’, in J. Allen, M. Collier & A. Stauder (eds), Coping with Obscurity: The Brown Workshop on Earlier Egyptian Grammar. Lockwood Press: Atlanta; Wilbour Studies in Egyptology and Assyriology 4, 98–107.

2015  Fuzzy Boundaries. Festschrift für Antonio Loprieno. 2 vols. Hamburg: Widmaier Verlag (with A. Amstutz, A. Dorn, M. Müller & M. Ronsdorf).

2015  ‘What is and what is not: a very brief note on relative adjectives and negations in Earlier Egyptian’, Lingua Aegyptia 23, 283–88.

2015  ‘On the formal typology of Earlier Egyptian negations’, to appear in E. Grossman, E. Oréal, S. Polis & J. Winand (eds.), Negation in Ancient Egyptian.

2015  ‘Possessive and existential constructions in Earlier Egyptian’, to appear in S. Polis, E. Grossman & J. Winand (eds), Possession in Egyptian-Coptic. Liège.

2015  ‘Illocution and speaker intent in Coptic: the case of “autofocal” second tenses’, Zeitschrift für Ägyptischen Sprache und Altertumskunde 142, 201–16.

2015  ‘Lost Coptic manuscripts in the British Library I: “The Acts of Stephen”’, Journal of Coptic Studies 17, 165–213.

2015  ‘The results are unclear. A note on clauses of result in Earlier Egyptian’, in A. Amstutz, A. Dorn, M. Müller, M. Ronsdorf & S. Uljas (eds.), Fuzzy Boundaries. Festschrift für Antonio Loprieno. Hamburg: Widmaier Verlag, 277–87.

2015  ‘An unattested section of the Fayyumic New Testament’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 194, 68–72.

2014  ‘Various sorts of nothing: a typology of ellipsis in Earlier Egyptian’, Lingua Aegyptia 22, 215–30.

2014  ‘St Orsunuphios and friends: resurrecting a lost Coptic martyrdom’, Göttinger Miszellen 243, 49–54.

2014  ‘On Earlier Egyptian control constructions”, in S. Polis, E. Grossman, A. Stauder & J. Winand (eds), On Forms and Functions. Studies in Ancient Egyptian Grammar. Hamburg: Widmaier Verlag; Lingua Aegyptia Studia Monographica 15, 233–256.

2014  Review of R.A. Díaz Hernández 2013, Tradition und Innovation in der offiziellen Sprache des Mittleren Reiches, Lingua Aegyptia 22, 343–48.

2014  Review of M. Brose 2013, Grammatik der dokumentarischen Texte des Mittleren Reiches, to appear in Journal of Egyptian Archaeology.

2014 ‘Aarteita ullakolla. Kolme kadonnutta koptilaista tekstiä’, Kirjuri 1/2014, 1–6.

2013  ‘A traitor or a thief? Teti son of Minhetep’s crime once again’, Studien zur Altägyptischen Kultur 42, 357–64.

2013 ‘Some remarks on a negated Earlier Egyptian nominal sentence and related constructions’, Journal of Egyptian Archaeology 99, 241–51.

2012 ‘Agreement domains and resumption in Earlier Egyptian’, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 140, 78–83.

2012  ‘Begging the question. Earlier Egyptian wh-questions and the marking of information structure’, Lingua Aegyptia 20, 253–66.

2012 ‘Linguistic consciousness’, in J. Stauder-Porchet, A. Stauder & W. Wendrich (eds), UCLA Encyclopaedia of Egyptology. Los Angeles: http://digital2.library.ucla.edu/ viewItem.do?ark=21198/zz002dn8xd

2012  Review of J. Borghouts 2010 Egyptian. An Introduction to the Writing and Language of the Middle Kingdom, Journal of Egyptian Archaeology 98, 336–41.

2012 ‘On adverbial ante-position and operator scope in Coptic’, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 139, 93–102.

2011 ‘A fragment of the Life of Moses of Abydos in the British Library’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 179, 117–22.

2011 ‘Syncretism and the Earlier Egyptian sDm=f. Speculations on morphological interconnections across paradigms’, Lingua Aegyptia 19, 155–74.

2011  ‘A Sahidic leaf of the Gospel of John in Trinity College, Cambridge’, Göttinger Miszellen 228, 93–100.

2011 ‘The IFAO leaves of the Life of Moses of Abydos’, Orientalia  80, 373–422.

2011  ‘The Cambridge leaves of the Life of Moses of Abydos’, Le Muséon 125, 1–33.

2010 ‘Formally Speaking: observations on a recent theory of the Earlier Egyptian sDm.n=f’, Lingua Aegyptia 18, 253–61.

2010 ‘A leaf of the Coptic Martyrdom of Ptolemy in Cambridge’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 178, 179–84.

2010  ‘Archaeology of language. A case study from Middle Kingdom/Second Intermediate Period Egypt and Nubia’, Studien zur Altägyptischen Kultur 39, 373–82.

2010  ‘A hitherto unattested section of Sahidic Old Testament’, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 173, 63–65.

2010 ‘A lexicographic note on an Egyptian crocodile spell’, Göttinger Miszellen 226, 101–07.

2010  ‘Grammar as a mirror of mind: more on fuzzy boundaries in Egyptian syntax’, Göttinger Miszellen 224, 93–100.

Publikationer

 • Uljas, Sami

  Lost Coptic texts from Herbert Thompson papers II:: The Acts of Pantoleon and The Martyrdom of St Cornelius

  Ingår i Journal of Coptic Studies, s. 225-256, 2019.

 • Uljas, Sami; Müller, Matthias

  Martyrs and Archangels: Coptic Literary Texts from the Pierpont Morgan Library

  Mohr Siebeck, 2019.

 • Uljas, Sami

  The prothetic i- and the Earlier Egyptian sdm-f paradigm(s)

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 215-225, 2019.

 • Uljas, Sami

  Verbal grammaticalisation clines in Coptic

  Ingår i Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, s. 82-99, 2019.

 • Uljas, Sami

  Earlier Egyptian cataphora

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 203 203-218 218, 2018.

 • Uljas, Sami

  Words on the Move: Some observations on the lexicalisation of kinesis in Earlier Egyptian

  Ingår i Göttinger Miszellen, s. 129-137, 2018.

 • Uljas, Sami; Müller, Matthias; Loprieno, Antonio

  Non-Verbal Predication in Ancient Egyptian

  Mouton de Gruyter, 2017.

 • Uljas, Sami

  The Paris Leaves Of The Martyrdom Of Ss Timothy And Martyria

  Ingår i Le Muséon, s. 255-277, 2017.

 • Uljas, Sami

  Where to stick an adverbial in Earlier Egyptian

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 391 391-414 414, 2017.

 • Uljas, Sami

  A preliminary report of the edition project 'Martyrs and Archangels: Five Coptic Texts in the Pierpont Morgan Library'

  Ingår i Coptic Society, Literature and Religion from Late Antiquity to Modern Times, s. 1147-1152, 2016.

 • Uljas, Sami; Müller, Matthias

  'He almost heard': a case study of diachronic reanalysis in Coptic syntax

  Ingår i Aere Perennius. Mélanges égyptologiques en l'honneur de Pascal Vernus, s. 465-492, 2016.

 • Uljas, Sami

  On adjunct clause positioning in Earlier Egyptian

  Ingår i Revue d'égyptologie, s. 179-197, 2016.

 • Uljas, Sami

  On clitics in Earlier Egyptian

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 111-149, 2016.

 • Uljas, Sami

  To see an invisible form: paradigms, parallels, and practises once again

  Ingår i Coping with Obscurity: The Brown Workshop on Earlier Egyptian Grammar, s. 98-107, 2016.

 • Uljas, Sami

  An unattested section of the New Testament in Fayyumic Coptic

  Ingår i Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, s. 68-72, 2015.

 • Uljas, Sami; Amstutz, Hans; Dorn, Andreas; Müller, Matthias et al.

  Fuzzy Boundaries: Festschrift für Antonio Loprieno

  Vidmaier Verlag, 2015.

 • Uljas, Sami

  Illocution and speaker intent in Coptic: the case of the 'Autofocal' Second Tenses

  Ingår i Zeitschrift für Ägyptischen Sprache und Altertumskunde, s. 205-216, 2015.

 • Uljas, Sami

  Lost Coptic Texts from Herbert Thompson Papers I: 'The Acts of Stephen'

  Ingår i Journal of Coptic Studies, s. 165-213, 2015.

 • Uljas, Sami

  The results are unclear.: A note on clauses of result in Earlier Egyptian

  Ingår i Fuzzy Boundaries, s. 277-287, 2015.

 • Uljas, Sami

  What is and what is not. A very brief note on relative adjectives and negations in Earlier Egyptian

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 283-288, 2015.

 • Uljas, Sami

  Aarteita ullakolla. Kolme kadonnutta koptilaista tekstiä

  Ingår i Kirjuri, s. 1-6, 2014.

 • Uljas, Sami

  On Earlier Egyptian control constructions

  Ingår i On Forms and Functions, s. 233-256, 2014.

 • Uljas, Sami

  Review of R.A. Díaz Hernandez 2013, Tradition und Innovation in der offiziellen Sprache des Mittleren Reiches

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 343-348, 2014.

 • Uljas, Sami

  Review of Roberto A. Diaz Hernández, Tradition und Innovation in der offiziellen Sprache des Mittleren Reiches

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 343-348, 2014.

 • Uljas, Sami

  St Orsunuphios and friends: resurrecting a lost Coptic martyrdom

  Ingår i Göttinger Miszellen, s. 49-54, 2014.

 • Uljas, Sami

  Various sorts of nothing: a typology of ellipsis in Earlier Egyptian

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 215-230, 2014.

 • Uljas, Sami

  A traitor or a thief? Teti son of Minhetep's crime once again

  Ingår i Studien zur Altägyptischen Kultur, s. 357-364, 2013.

 • Uljas, Sami

  Agreement domains and resumption in Earlier Egyptian

  Ingår i Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, s. 78-83, 2013.

 • Uljas, Sami

  Linguistic consciousness

  Ingår i UCLA Encyclopaedia of Egyptology, 2013.

 • Uljas, Sami

  Some remarks on a negated Earlier Egyptian nominal sentence and related constructions

  Ingår i Journal of Egyptian Archaeology, s. 241-252, 2013.

 • Uljas, Sami

  Begging the question. Earlier Egyptian WH-questions and the marking of information structure

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 253-266, 2012.

 • Uljas, Sami

  On adverbial ante-position and operator scope in Coptic

  Ingår i Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, s. 93-102, 2012.

 • Uljas, Sami

  Review of J. Borghouts 2010, Egyptian. An Introduction to the Writing and Language of the Middle Kingdom

  Ingår i Journal of Egyptian Archaeology, s. 336-341, 2012.

 • Uljas, Sami

  The Cambridge leaves of the Life of Moses of Abydos

  Ingår i Le Museon, s. 1-33, 2012.

 • Uljas, Sami

  A fragment of the Life of Moses of Abydos in the British Library

  Ingår i Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, s. 117-122, 2011.

 • Uljas, Sami

  A Sahidic leaf of the Gospel of John in Trinity College, Cambridge

  Ingår i Göttinger Miszellen, s. 93-100, 2011.

 • Uljas, Sami

  Syncretism and the Earlier Egyptian sDm=f: Speculations on morphological interconnections across paradigms

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 155-174, 2011.

 • Uljas, Sami

  The IFAO leaves of the Life of Moses of Abydos

  Ingår i Orientalia, s. 373-422, 2011.

 • Uljas, Sami

  A hitherto unattested section of the Sahidic Old testament

  Ingår i Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, s. 63-65, 2010.

 • Uljas, Sami

  A leaf of the Coptic Martyrdom of Ptolemy in Cambridge

  Ingår i Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, s. 179-184, 2010.

 • Uljas, Sami

  A lexicographic note on an Egyptian crocodile spell

  Ingår i Göttinger Miszellen, s. 101-107, 2010.

 • Uljas, Sami

  Archaeology of language: A case study from Middle Kingdom/Second Internediate Period Egypt and Nubia

  Ingår i Studien zur Altägyptischen Kultur, s. 373-382, 2010.

 • Uljas, Sami

  Formally speaking: Observations on a recent theory of the Earlier Egyptian sDm.n=f

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 253-261, 2010.

 • Uljas, Sami

  Grammar as a mirror of mind: More on fuzzy boundaries in Egyptian syntax

  Ingår i Göttinger Miszellen, s. 93-100, 2010.

 • Uljas, Sami

  A note on pronominal resumption in Earlier Egyptian relative clauses

  Ingår i Journal of Egyptian Archaeology, s. 141-148, 2009.

 • Uljas, Sami

  Adverbial sentence WH-questions in Earlier Egyptian

  Ingår i Revue d'égyptologie, s. 147-158, 2009.

 • Uljas, Sami; Müller, Matthias

  Proceedings of the Fourth International Conference on Egyptian Grammar (Crossroads IV), Basel, March 19-22, 2009

  2009.

 • Uljas, Sami

  The forms of the Coptic 2nd person feminine singular pronouns

  Ingår i Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, s. 173-188, 2009.

 • Uljas, Sami

  Methodological remarks on defining 'verb form' in Earlier Egyptian

  Ingår i Lingua Aegyptia, s. 197-212, 2008.

 • Uljas, Sami

  Review of Winand, J. 2006 Temps et aspect en Égyptien. Une approche sémantique

  Ingår i Palarch: Netherlands Scientific Journal, 2007.