Sami Uljas

sami.uljas@egyptologi.uu.se

Telefon: 018-471 2079

Lektor i egyptologi

Jag har en BA i egyptologi, MA i arkeologi en man framför en pyramidoch en doktorsexamen i egyptologi från Liverpool University, där jag även fick min första erfarenhet av undervisning i ämnet. Sedan fick jag en tjänst som Postdoktor vid Trinity College, Cambridge, och förutom undervisning vid Cambridge University, har jag arbetat som lärare och forskare i egyptologi vid universiteten i Basel och i Köpenhamn.

Jag kom till Uppsala som universitetslektor i slutet av 2012 och har undervisat och forskat här sedan dess. Jag undervisar kurser i egyptiskt språk och texter (gammal-, mellan- och nyegyptiska samt koptiska) och i politisk och kulturell historia, Därtill handleder jag kandidat- och Masterstudenter samt doktorander. Jag innehar en personlig docentur vid Helsingfors universitet, där jag också undervisar ibland och handleder Masters- och PhD-studenter. Jag jobbar också som extern examinator för Köpenhamns universitet.

Min forskning är främst inriktad på egyptisk-koptisk lingvistik och filologi. Jag undersöker morfo-syntax, semantik, pragmatik, typologi samt kognitiva och funktionella aspekter av alla historiska skeden av det egyptiska språket. Jag är också intresserad av diakroni, metodik och egyptologisk språkforskningshistoria. Mer specifikt så fokuserar mitt filologiska arbete på editering av koptiska litterära manuskript (särskilt hagiografiska, martyrologiska och bibliska texter) och vad dessa texter kan berätta om senantikens och bysantinska tidens Egypten samt om tidig kristendom.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2022-01-27