Sjöstrand, Alexander Roesen

alexander.sjostrand@arkeologi.uu.se

Förändringar, aktiviteter och ben
- Utveckling och aktiviteter på den gropkeramiska lokalen Ajvide på Gotland

Den gropkeramiska kulturen (GRK) (3200-2300 f.kr) är välkänd i Skandinavien men många frågor finns kvar obesvarade. Lokalen Ajvide, på Gotlands sydvästra kust i mitten av Östersjön är en mycket fascinerade lokal, med arkeologiskt och osteologiskt material från 25 år av undersökningar. Detta har resulterat i stora mängder både arkeologiskt och osteologiskt material, något som skapar stora forskningsmöjligheter. Detta projekt fokuserar på att skapa en förståelse för Ajvide och den gropkeramiska kulturen, hur platser som Ajvide har använts och utvecklats över tid.

Ajvide har fyra olika “svarta ytor”, ytor med mycket mörk och fet jord, vilka skiljer sig om resten av lokalen. Ytorna har tolkas som resultatet av en mycket intensiv användning. Det arkeologiska och osteologiska materialet finns representerat över hela lokalen men med tydliga ”hotspots” huvudsakligen inom dessa “svarta ytor”. Osteologiskt material från olika områden kommer analyseras, bland annat från de ”svarta ytorna”, kluster av artefakter samt förhållandevis fyndtomma ytor m.m. Genom att jämföra dessa ytor och dess osteologiska material både vertikalt och horisontellt, så kan förändringar över tid identifieras. Den osteologiska analysen kommer kompletteras genom analyser av lokalen i ArcGIS, där bland annat digitalisering av fältdokumentationen och identifiering av olika mönster bland de arkeologiska och osteologiska materialen kan utföras. För att ytterligare skapa en förståelse för utvecklingen och de förändringar som skett på Ajvide kommer 14C sekvenser utföras på olika områden. Dessa sekvenser kan belysa utvecklingen av olika områden och hur dessa förhåller sig till varandra.

För att skapa en förståelse för den komplexa lokalen som kallas Ajvide och dess närmare 1000 år av användning kommer fyra huvudsakliga frågeställningar användas:

  • Hur kan ArcGIS användas för att analysera och identifiera mönster, både vertikala och horisontella, så som konstruktioner och olika aktiviteter på Ajvide?
  • Har det osteologiska materialet förändras under Ajvides användning, och skiljer det sig mellan olika områden på lokalen?
  • Kan detaljerade 14C sekvenser bidra till förståelsen av hur olika ytor används och utvecklats?
  • Går det genom att studera lokalens helhet, skapa en förståelse för Ajvides komplexa uppbyggnad, dess utveckling och de aktiviter som förekommit?

Om mig
Jag började studera arkeologi och osteologi 2009 vid Högskolan på Gotland, där jag blev introducerad till de rika stenåldersmaterialen som finns utgrävda på Gotland, bland annat Ajvide och den gropkeramiska kulturen. Efter att ha avslutat min masterexamen 2015 och efter att ha arbetat med flertalet olika stenåldersmaterial från olika perioder under min utbildning så hamnade min fokus på Ajvide. Mars 2016 blev jag antagen som doktorand vid Uppsala universitet – Institutionen för arkeologi och antik historia.