Wehlin, Joakim

joakim.wehlin@arkeologi.uu.se

Fil. Mag. från Högskolan på Gotland 2006. Fil. Dr. från Göteborgsuniversitet 2013 på avhandlingen Östersjöns skeppssättningar – monument och mötesplatser under yngre bronsålder. Efter disputation jobbade jag som uppdragsarkeolog och antikvarie på Dalarnas museum 2013-2022. Sedan 2018 är jag forskare och universitetslektor vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Nuvarande forskningsfokus är tidig metalltid (2000 – 0 f.Kr.) i Norra Mellansveriges skogsområde samt hur vi sätter forskningen i fokus för museernas digitalisering.

Pågående forskningsprojekt

Projektledare: Utforskande digitalisering. Forskning i fokus för museernas digitalisering (Riksantikvarieämbetet 2022-2353).

Projektledare: Bofasthet och jakt, mobilitet och jordbruk. Djur, människor och föränderliga landskap i Skandinaviens inland 1000BCE-500CE (Vetenskapsrådet 2021-01249)

Projektledare: Återanvändbar arkeologi. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning (Riksantikvarieämbetet 2021-2869).

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-01-23