Wehlin, Joakim

joakim.wehlin@arkeologi.uu.se

Fil. Mag. från Högskolan på Gotland 2006. Fil. Dr. från Göteborgsuniversitet 2013 på avhandlingen Östersjöns skeppssättningar – monument och mötesplatser under yngre bronsålder. Efter disputation har jag jobbat som uppdragsarkeolog och antikvarie på Dalarnas museum. Nuvarande forskningsfokus är tidig metalltid (2000 – 0 f.Kr.) i Norra Mellansveriges skogsområde. För tillfället leder jag det treåriga projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige. Utöver detta, och som samordnare för forskning vid Dalarnas museum, driver jag frågan om betydelsen av forskningsanknytning för länsmuseerna.   

Läs om vårt nya projekt Jägare som bönder, bönder som jägare - djur, människor och landskap i centrala Skandinaviens inland 1000 BC E-500 CE