• Andreeff, Alexander

  Arkeologiska undersökningar av bildstensplats och stengrundshus vid Buttle Änge, Gotland

  Part of Arkeologi på Gotland 2, p. 191-197, 2017.

  Open access
 • Melander, Victor Niels Love

  Pompejiföreställningen: Undersökningar av det historiska odlingslandskapets destruktiva inverkan på järnålderbosättningen vid Änge, Buttle socken. Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2017. Del II

  2017.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Melander, Victor Niels Love; Sjöstrand, Alexander

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2015: Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4, 145:1 och 146:2, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2017.

  Open access
 • Melander, Victor Niels Love; Andreeff, Alexander; Sjöstrand, Alexander

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2016: Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4 och 145:1, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2017.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Uvelius, Anton

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2017, Del I: Raä Buttle 43:1, 43:2, 43:3, 43:4 och 145:1, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2017.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Melander, Victor Niels Love

  Rapport från arkeologisk undersökning vid Buttle Änge 2014: Raä Buttle 42:1, 42:2, 43:1, 43:2, 43:3 och 145:1, Nygårds 1:28, Buttle sn, Gotland

  2015.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Melander, Victor Niels Love; Bakunic Fridén, Imelda

  Arkeologisk undersökning vid bildstensplatsen Buttle Änge: Buttle Nygårds 1:28, Buttle Raä 42:1, 42:2, 145:1, Buttle socken, Gotland, 2009 & 2013

  2014.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Bakunic Fridén, Imelda

  Arkeologisk undersökning vid bildstensplatsen Fröjel Stenstugu 1:8, Fröjel Raä 12:1, Fröjel socken, Gotland, 2007

  2014.

  Open access
 • Andreeff, Alexander; Potter, Rich

  Imaging picture stones: Comparative studies of rendering techniques

  Part of Med hjärta och hjärna, p. 669-689, 2014.

  Open access
 • Kilger, Christoph; Söderström, Ulrika; Andreeff, Alexander; Svedjemo, Gustaf et al.

  Medeltida hus i Västergarn: rapport från arkeologisk undersökning 2012: Snauvalds 1:2, Västergarn socken, Gotland

  2014.

 • Andreeff, Alexander

  Archaeological Excavations of Picture Stone Sites

  Part of Gotland's Picture Stones, p. 129-144, 2012.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Arkeologiska utgrävningar av bildstensplatser

  Part of Gotlands bildstenar, p. 129-144, 2012.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Reflexion (II)

  Part of Döda personers sällskap, p. 147-151, 2009.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Gotlandic Picture Stones, Hybridity and Material Culture

  Part of Encounters, Materialities, Confrontations, p. 242-258, 2007.

  Open access
 • Andreeff, Alexander

  Genuskonstruktioner och familjesystem i förändring på Gotland och i Baltikum under yngre järnålder och tidig medeltid

  Part of Arkeologen : nyhetsbrev från Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, p. 12-13, 2005.