Anne-Sofie Gräslund

Information available only in Swedish

 • Gräslund, Anne-Sofie; Hedenstierna-Jonson, Charlotte; Lamm, Jan Peder; Edberg, Rune

  Fynden från "Svarta jorden" på Björkö: från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter.

  2018.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Goats in Swedish prehistory and early Middle Ages

  Part of Tiere und Tierdarstellungen in der Archäologie, p. 201-212, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Missionat the Ends of the World: Was Old Uppsala Really an Outpost of Paganism in the Late 11th century?

  Part of Life on the Edge, p. 345-351, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Olika aspekter på offerbegreppet: Några exempel från en arkeoplogisk horisont, rörande skandinavisk järnålder

  Part of Religion och Bibel, p. 7-28, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Tors bockar och andra getter: Om geten i Sverige under forntid och medeltid

  Part of Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv, p. 23-41, 2017.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Christianisierung Skandinaviens

  Part of WIKINGER!, p. 246-255, 2016.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Review of Lisbeth M. Imer and (photo) Roberto Fortuna. Danmarks runesten: En fortelling. 366 pp., richly illustrated. København: Nationalmuseet and Gyldendal, 2016.  ISBN: 978-87-02-19132-5.

  Part of Futhark, p. 181-185, 2016.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Wikingerzeit in Skandinavien: Schweden

  Part of Wikinger!, p. 60-67, 2016.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Andrén,, Anders; Kaliff, Anders; Price, Neil

  Akademien granskar...: Arkeologi

  Part of Saga och Sed.. Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, p. 137-154, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kvinnorepresentationen på de senvikingatida runstenarna med utgångspunkt i Sigurdsristningarna

  Part of Scripta Islandica, p. 33-54, 2015.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Rune-stones and the localisation of graves: Burial cusoms in the Conversion period

  Part of Small Things -Wide Horizons, p. 169-174, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Runic monuments as reflections of the conversion of Scandinavia

  Part of Dying Gods - Religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation, p. 233-239, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The Late Viking Age Runestones of Västergötland: On Ornamentation and Chronology

  Part of Lund Archaeological Review, p. 39-53, 2015.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  En hund begraven: Hunden från stenålder till medeltid

  Part of Från renhållningshjon till modeaccessoar, p. 31-48, 2014.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  En påfågel i Odensala? Några reflexioner om ikonografin på runstenarna vid Harg

  Part of Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi, p. 22-31, 2014.

 • Svanberg, Ingvar; Gräslund, Anne-Sofie

  Från renhållningshjon till modeaccessoar: 10 000 år av människa-hund-relationer i Sverige

  2014.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Runensteine und die Christianisierung Skandinaviens

  Part of Credo. Chrisianisierung Europas im Mittelalter, p. 383-384, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kristna inslag i Gamla Uppsala och dess närområde

  Part of Gamla Uppsala i ny belysning, p. 113-134, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Rec. av Olav Tveito: Gravskikk og kristning. En analyse i skandinavisk perspektiv 9.-11. århundre. Oslo: Novus forlag 2011. 425 s.

  Part of Historisk tidsskrift, p. 682-685, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Stil och motiv: Några tankar kring vikingatidens ikonografi och ornamentik

  Part of Institutionens historier, p. 195-207-, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Systrarna Tora och Rodvi och andra runstenskvinnor i Sigtunaområdet

  Part of Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi, p. 11-22, 2013.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Review of Sigmund Oehrl. Vierbeinerdarstellungen auf schwedischen Runensteinen: Studien zur nord­germanischen Tier- und Fesselungsikonografie. Ergänzungsbände zum Real­lexikon der Germanischen Altertumskunde 72. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2011. xi + 371 pp. + 160 plates (385 figs.). ISBN 978-3-11-022742-0. ISSN 1866-7678.

  Part of Futhark, p. 239-242, 2012.

  Open access
 • Gräslund, Anne-Sofie

  Försvunnen värld framträder: Rec. av Maja Hagerman Försvunnen värld. Om den stärsta arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige.

  Part of Signum, p. 48-51, 2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Similarities or Differences? Rune Stones as a Starting Point for Some Reflections on Viking Age Identity

  Part of Viking Settlements & Viking Society, p. 147-161, 2011.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  How did the Norsemen in Greenland see themselves?: Some reflections on "Viking Identity"

  Part of Journal of the North Atlantic, p. 131-137, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Late Viking Age runestones in Uppland: some gender aspects

  Part of The Viking Age: Ireland and the West, p. 113-123, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Religionsskiftet speglat i gravskicket.: Ny svensk forskning kring senvikingatida gravar och gravskick.

  Part of Från hedniskt till kristet., p. 131-164, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Runstensbroar i ett kvinnoperspektiv

  Part of Bro till evigheten, p. 24-31, 2010.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Garm - den bäste bland hundar: Om hundar under forntiden i Skandinavien

  Part of Hunden i kult och religion, p. 29-47, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Les chiens de la Tapisserie de Bayeux: Quelques éléments de réflection

  Part of La Tapisserie de Bayeux, p. 132-145, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  (Recension av) Bockstensmannen och hans tid. Red.: PabloWiking-Faria. Varberg 2008.

  Part of Svenska landsmål och svenskt folkliv, p. 157-159, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn

  Runestones and the Christian mission

  Part of The Viking World, p. 629-638, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of Old Norse religion

  Part of The Viking World, p. 249-256, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of the Christianisation

  Part of The Viking world, p. 639-644, 2009.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Die Wikinger in Schweden

  Part of Die Wikinger, p. 64-71, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Kartan i den arkeologiska forskningens tjänst: några exempel

  Part of Kartan i forskningens tjänst, p. 131-144, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn

  Runestones and the Christian Mission

  Part of The Viking World, p. 629-638, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie; Lager, Linn; Kitzler Åhfeldt, Laila

  Runstenar runt Vallentunasjön

  Part of Hem till Jarlabanke, p. 335-359, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The material culture of Old Norse religion

  Part of The Viking World, p. 249-256, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  The Material Culture of the Christianisation

  Part of The Viking World, p. 639-644, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Valsgärde Studies: the Place and its People, Past and Present

  Part of Valsgärde Studies, p. 65-82, 2008.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Hundens roll i kulten

  Part of Religion och Bibel, p. 47-60, 2007.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Some Viking Age amulets: the Birka evidence

  Part of Cultural interaction between east and west, p. 90-96, 2007.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds

  Part of Runes and their secrets, p. 461-, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Prestige graves - for men, women and children.: Mortuary behaviour among the élites of the Mälar valley in the second half of the first millennium AD, with some remarks from a gender perspective

  Part of Herrschaft- Tod - Bestattung, p. 230-, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  rec. Claes Theliander: Västergötlands kristnande. Religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200

  Part of Kyrkohistorisk årsskrift, p. 238-240, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Wolves, serpents and birds.: Their symbolic meaning in Old Norse belief

  Part of Old Norse religion in long-term perspectives, p. 124-129, 2006.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Om identitet - några vikingatida exempel med utgångspunkt i runstensmaterialet

  Part of Saga och Sed: Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Årsbok 2004, p. 23-37, 2005.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Symbolik för lycka och skydd: -vikingatida amuletthängen och deras rituella kontext

  Part of Fra funn til samfunn, p. 377-392, 2005.

 • Gräslund, Anne-Sofie

  Birka between West and East

  Part of Offa. Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. Socrates: Aarhus, Kiel, Nottingham, Poznan, Tartu, Trondheim, Uppsala, York, p. 129-140, 2003.