• Kilger, Christoph; Toplak, Matthias

  Ein dichtes Netz. Händler und Fernhandelsnetzwerke

  Part of Die Wikinger, p. 197-207-, 2019.

 • Kilger, Christoph

  Silver, Land, Towns, and the Elites: Social and Legal Aspects of Silver in Scandinavia c. 850-1150

  Part of Nordic Elites in Transforamtion, c. 1050-1250, Volume I, p. 130-160-, 2019.

 • Söderström, Ulrika; Kilger, Christoph

  Medeltida bebyggelsespår innanför norra delen av Västergarnsvallen?: Arkeologisk undersökning 2017 Ammor 1:18, Västergarn socken, Gotlands kommun, Gotland

  2017.

  Open access
 • Kilger, Christoph

  Hoards and sinous snakes: Significance and meaning of ring ornaments in Early Viking Age hoards from Gotland

  Part of Small things - wide horizons, p. 35-42, 2015.

  Open access
 • Kilger, Christoph

  Mitqal, gewicht und Dirhems: Aspekte monetärer Praxis in der frühmittelalterlichen Silberökumene des Ostseeraums

  Part of Fernhändler, Dynasten, Kleriker, p. 17-40, 2015.

 • Kilger, Christoph; Elfver, Frédéric; Svedjemo, Gustaf

  Mynt och bebyggelse: Bebyggelseutvecklingen inom Västergarnsvallen ur ett numismatiskt perspektiv

  Part of Myntstudier, p. 74-89, 2015.

 • Kilger, Christoph; Söderström, Ulrika; Andreeff, Alexander; Svedjemo, Gustaf et al.

  Medeltida hus i Västergarn: rapport från arkeologisk undersökning 2012: Snauvalds 1:2, Västergarn socken, Gotland

  2014.

 • Kilger, Christoph; Elfver, Frédéric

  Myntfynden från Västergarn

  Part of Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad, p. 73-82, 2014.

 • Kilger, Christoph

  Hack-Silver, Weights and Coinage: The Anglo-Scandinavian Bullion Coinages and their Use in Late Viking-Age Society

  Part of Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia, Ad 800-1100, p. 259-280, 2011.

  Open access
 • Kilger, Christoph

  Kaupang from Afar: Aspects of the Interpretation of Dirham Finds in Northern and Eastern Europe between the Late 8th and Early 10th Centuries

  Part of Means of Exchange, p. 199-252, 2008.

  Open access
 • Kilger, Christoph

  Kombinationer av föremål - de vikingatida mittspännedepåerna

  Part of Facets of archeology, p. 323-338, 2008.

 • Kilger, Christoph

  Sachsenpfennig i Grisebjerggårdfyndet (tpq 942/3): en ny pusselbit i den tyska mynthistorien

  Part of Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad, p. 15-20, 2008.

 • Kilger, Christoph

  Wholeness and Holiness: Counting, Weighing and Valuing Silver in the Early Viking Period

  Part of Means of Exchange, p. 253-325, 2008.

  Open access
 • Kilger, Christoph

  Coin finds and the idea of monetary space

  Part of Nordisk Numismatisk Årsskrift - Scandinavian Numismatic Journal, p. 208-227, 2006.

 • Kilger, Christoph

  Recension av Søren M. Sindbæk: Ruter og rutinisering. Vikingetidens fjernhandel i Nordeuropa. Multivers Academic. Köpenhamn 2005

  Part of Primitive tider, p. 97-99, 2006.

 • Kilger, Christoph

  Silver-handling traditions during the Viking Age: Some observations and thoughts on the phenomenon of pecking and bending

  Part of Coinage and History in the North Sea World, c. AD 500-1250, p. 448-465, 2006.

 • Kilger, Christoph

  På jakt efter människorna bakom mynten: Tolkningsmöjligheter inom det numismatiska och historisk-arkeologiska forskningsfältet

  Part of Meta, p. 37-52, 2005.

  Open access
 • Kilger, Christoph

  Vad säger egentligen pecks och böjningar?: tankar kring metodiska och teoretiska frågor angående sekundära individuella data och silverhanteringen under vikingatiden

  Part of Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, p. 3-12, 2003.

 • Kilger, Christoph

  The Slavs Yesterday and Today: Different Perspectives on Slavic Ethnicity in German Archaeology

  Part of Current Swedish Archaeology, p. 99-114, 1998.

 • Kilger, Christoph

  Vikingatida mynt- och silverfynd ur arkeologiskt-numismatiskt tolkningsperspektiv

  Part of Aktuell arkeologi V, p. 63-76, 1996.

 • Kilger, Christoph

  Myntfynd och den vikingatida silverhandeln

  Part of Myntningen i Sverige 995-1995, p. 27-42, 1995.