Tilldelade anslag 2021/2022

Många av våra forskare har varit lyckosamma med ansökningar om forskningsmedel under 2021, och 2022 börjar bra!

Läs mer om de olika projekten

12 januari fick vi veta att två forskare fått medel från Riksbankens Jubileumsfond:

Joakim Wehlin. Återvändbar arkeologi. Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning

Daniel Löwenborg. Ett Open Sourcebaserat program för att analysera arkeologisk undersökningsdata

Läs mer om Riksbankens tilldelningar här.

8 nov fick vi höra att Anton Bonnier, Ben Raffield och Joakim Wehlin fått varsitt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-humaniora-och-samhallsvetenskap.html

Tidigare, i oktober, har också vår Paul Wallin tillsammans med Helena Malmström (från EBC) fått medel från Riksbankens jubileumsfond.

https://www.rj.se/anslag/2021/stone-age-ajvide-revisited--intra-site-variation-genetic--and-social-kinship-/

I september fick Karl-Johan Lindholm och Daniel Löwenborg sig tilldelat hem Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021 med projektet SveDigArk – Svensk nationell infrastruktur i digital arkeologi.

https://www.vr.se/5.2fd7e2d17afa61b2d2142.html

Mer om projekten kommer snart på våra projektsidor.

Senast uppdaterad: 2022-01-14