Institutionen för arkeologi och antik historia

Vår kompetens inom skandinavisk arkeologi, klassisk arkeologi och kultur, global arkeologi och egyptologi gör oss till en skattkammare för studenter med intresse för förhistoria och kultur.

På institutionen arbetar ett femtiotal forskare, doktorander och administratörer med olika specialiseringar. Vi ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vi har studenter och lärare på två campus -- Uppsala och Visby!

Forskningsnoder

Mind & Nature

Den Goda Staden

Lediga jobb

Doktorandplats i arkeologi

Doktorandplats i antikens kultur

Doktorandplats i osteologi

Sök senast 2016-01-06

http://www.uu.se/jobb/

Hur är det att studera arkeologi och antik historia?

Det kan du läsa mer om här.

Forskningsprofilen

Läs vad Julia Habetzeder forskar om

Besök oss på Facebook!