Publikationer

  • Ekroth, G. (2014). Animal sacrifice in antiquity. I G.L. Campbell (red.) The Oxford Handbook of Ancient Animals, Oxford: Oxford University Press. 324-354 Mer information
  • Gräslund, B. (2014). Oscar Montelius 1843-1921: Developing accurate chronologies. I Brian Fagan (red.) The Great Archaeologists, London: Thames & Hudson. 31-33 Mer information
  • Lane, P. (2014). Commentary: the only way is ethics. Azania, 49(2): 245-250 DOI Mer information
  • Clark, G., Reepmeyer, C., Melekiola, N., Woodhead, J., Dickinson, W. et al. (2014). Stone tools from the ancient Tongan state reveal prehistoric interaction centers in the Central Pacific. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(29): 10491-10496 DOI Mer information

Stipendier att söka

Vi ger lite tips om olika stipendier man kan söka.

Blogg i fokus

Nyfiken på olika bloggar om och kring arkeologi? Här är ett exempel. 

 

Institutionen för arkeologi och antik historia

Vår kompetens inom skandinavisk arkeologi, klassisk arkeologi och kultur, global arkeologi och egyptologi gör oss till en skattkammare för studenter med intresse för förhistoria och kultur.

På institutionen arbetar ett femtiotal forskare, doktorander och administratörer med olika specialiseringar. Vi ger utbildning på grund -, avancerad och forskarnivå.

Vi har studenter och lärare på två campus -- Uppsala och Visby!

Nyfiken på våra föremålsarkiv?

Intresserad av antiken? AGORA är en mötesplats för alla som är intresserade av antiken och antikforskning.

3D-bilder från grävningen i Gamla Uppsala!

Vänd och vrid på schakten från utgrävningarna i Gamla Uppsala bekvämt från din egen kontorsstol...

Nu publicerar vi 3D-visualiseringar av några av schakten från grävningarna i Gamla Uppsala.

 Nu även med youtube-klipp!

Nyheter

Höstgrävning vid foten av Uppsala högar

2014-09-08

Från måndag 15 september och sju dagar framåt gräver vi igen i Gamla Uppsala.

Kremeringsexperimentet 2014

2014-05-19

I helgen genomfördes som planerat ett mycket lyckat kremeringsexperiment nedanför Gamla Uppsala högar.

Forskningsprofilen

Läs om Jonas Monié Nordins forskning

Jonas Monié Nordin

Studentutbyte - plugga utomlands

Intresserad av utlandsstudier? Vi har några tips!

Seminarium i egyptologi

Pan Graves, Pottery and Palaeontology

Aaron de Souza (Macquarie University, Sydney) diskuterar sin forskning om denna gravtyp relaterat till samlingarna från den gemensamma skandinaviska expeditionen till Nubien.

Plats: Engelska Parken Lilla seminarierummet (2-2033)

Tid: Tisd 16 sept kl 14.

Alla välkomna!