Forskningsnoder

Mind & Nature

Den Goda Staden

Intresserad av antiken? AGORA är en mötesplats för alla som är intresserade av antiken och antikforskning.

Institutionen för arkeologi och antik historia

Vår kompetens inom skandinavisk arkeologi, klassisk arkeologi och kultur, global arkeologi och egyptologi gör oss till en skattkammare för studenter med intresse för förhistoria och kultur.

På institutionen arbetar ett femtiotal forskare, doktorander och administratörer med olika specialiseringar. Vi ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vi har studenter och lärare på två campus -- Uppsala och Visby!

Hur är det att studera arkeologi och antik historia?

Det kan du läsa mer om här.

Nya stipendier att söka

Sök kurs till vårterminen senast 15 oktober!

Läs allt om Kandidatprogrammet och sök senast 15 oktober.

www.antagning.se

Ingångar

Studentportalen

Bibliotekens olika ämnesguider

Exchange mail

Driftstörningar? Kolla här!

Besök oss på Facebook!

 

Öppen föreläsning 7 okt

Michael Kerschner (Österrikes arkeologiska institut, Wien): "The Artemision of Ephesos in the Geometric and Archaic periods: When and how did the sanctuary gain supra-regional importance?"

Tid: 7 okt kl 13-15

Plats: Engelska Parken 2-2050

Alla välkomna!

Läs mer om föredraget

Järnåldersseminarier

För att hedra professor Frands Herschend i samband med hans pensionering inbjuder institutionen för arkeologi och antik historia till en eftermiddag med järnåldersseminarier.

Prof Peter Heather (King's College London): Edge of Empire: Rome and its legacies beyond the Limes

Prof Klaus Randsborg (Köpenhamns universitet): Latin and lies: reading the earliest literary sources on the North.

Tid: 8 okt kl 14.00

Plats: Engelska Parken, Ihresalen

Alla välkomna!

Forskningsprofilen

Nik

Läs vad Nik Petek forskar om