Institutionen för arkeologi och antik historia

Spets och bredd inom utbildning och forskning

Vi arbetar i kluster för att bibehålla spetsforskning och bredd i våra utbildningar, t ex i kandidatprogrammet

Information från studentexpeditionen

Studentexpeditionen på institutionen i Uppsala håller stängd 2018-07-01 -- 2018-08-06

Mer information