Publikationer

  • Martinsson-Wallin, H. (2014). Stone tools from the ancient Tongan state reveal prehistoric interaction centers in the Central Pacific. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(29): 10491-10496 DOI Mer information
  • Uljas, S. (2013). A traitor or a thief? Teti son of Minhetep's crime once again. Studien zur Altägyptischen Kultur, 42: 357-364 Mer information
  • Monié Nordin, J. (2014). Materiella möten och globala nätverk. I Forssberg, A.-M. & Sennefelt, K. (red.) Fråga föremålen , Lund: Studentlitteratur. 171-186 Mer information
  • Blid, J., Hedlund, R. (2014). The M terrace project, in: O. Henry et al., La Mission Labraunda 2013 - Rapport preliminaire. Anatolia Antiqua, XXII: 294-304 Mer information

Stipendier att söka

Vi ger lite tips om olika stipendier man kan söka.

Blogg i fokus

Nyfiken på olika bloggar om och kring arkeologi? Här är ett exempel. 

 

Institutionen för arkeologi och antik historia

Vår kompetens inom skandinavisk arkeologi, klassisk arkeologi och kultur, global arkeologi och egyptologi gör oss till en skattkammare för studenter med intresse för förhistoria och kultur.

På institutionen arbetar ett femtiotal forskare, doktorander och administratörer med olika specialiseringar. Vi ger utbildning på grund -, avancerad och forskarnivå.

Vi har studenter och lärare på två campus -- Uppsala och Visby!

Blogg från fältkurserna

Nu gräver studenterna i Buttle på Gotland!

Följ bloggen

Läs mer om tidigare fältkurser och exkursioner

Nu kan du anmäla dig till kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia och välja inriktning efter intresse. Vad lockar dig - grekisk/romersk eller Mesopotamiens kultur, egyptologi, osteologi, skandinavisk eller global arkeologi?

Du kan välja att läsa både i Uppsala och i Visby!

Intresserad av antiken? AGORA är en mötesplats för alla som är intresserade av antiken och antikforskning.

3D-bilder från grävningen i Gamla Uppsala!

Vänd och vrid på schakten från utgrävningarna i Gamla Uppsala bekvämt från din egen kontorsstol...

Nu publicerar vi 3D-visualiseringar av några av schakten från grävningarna i Gamla Uppsala.

 Nu även med youtube-klipp!

Nyheter

Kremeringsexperimentet 2014

2014-05-19

I helgen genomfördes som planerat ett mycket lyckat kremeringsexperiment nedanför Gamla Uppsala högar.

Gotländska byar i avhandling

2014-05-08

I slutet av april disputerade Gustaf Svedjemo på sin avhandling om befolkningsförändringar på Gotland under järnåldern.

Forskningsprofilen

Läs om Jonas Monié Nordins forskning

Jonas Monié Nordin

Studentutbyte - plugga utomlands

Intresserad av utlandsstudier? Vi har några tips!

Silbojokksseminarium 29 aug

Arkeologi i Silbojokk - modernitet i Sápmi. Silbojokksundersökningarna 1984-2014, 30 år av arkeologi i Sápmi och världen

Ett heldagsseminarium inom forskningsprojektet En kolonial arena

Tid: 29 aug kl 10-16

Plats: Engelska Parken 2-0076

Poster

Alla välkomna, men anmäl dig gärna (se poster)