Skeppssättning, stenar satta i båtform.

ARKEOLOGI OCH ANTIK HISTORIA

Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi

Viktigt inför höstens terminsstart

stig i Engelska Parken
Stig i Engelska Parken

Måndagen den 30 augusti återgår Uppsala universitet – under förutsättning att smittläget inte förändras till det sämre – till campusundervisning. Du måste infinna dig på din studieort vid terminsstart. Digitala inslag kan förekomma för att undvika trängsel eller av pedagogiska skäl. Varmt välkommen!

Pedagogiska priset till Gunnel Ekroth

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. I år delas det ut till vår professor i Antikens kultur och samhällsliv, Gunnel Ekroth. Hon får priset inom område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap. 

Läs mer om priset

Senast uppdaterad: 2021-06-21