ARKEOLOGI OCH ANTIK HISTORIA

Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi

FRÅN TISDAG 21OKTOBER ÄR ALL VÅR UNDERVISNING ONLINE

På grund av Folkhälsomyndighetens beslut att införa lokala rekommendationer för Uppsala län går vi helt och hållet över till digital undervisning och examination. . Det gäller även alla våra kurser på Gotland som samläses med Uppsala. Osteologi fortsätter som tidigare med campusundervisning och utglesning i labben.

Beslutet (se bilaga) gäller till och med 3 november men kan komma att förlängas.

FHM:s beslut