Spets och bredd inom utbildning och forskning

Vi arbetar i kluster för att bibehålla spetsforskning och bredd i våra utbildningar, t ex i kandidatprogrammet