Skeppssättning, stenar satta i båtform.

ARKEOLOGI OCH ANTIK HISTORIA

Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi

All undervisning vid institutionen kommer att ske på distans till och med 28 mars 2021