Virtuella Gamla Uppsala

2016-09-05

2016-08-26

Vandra genom Gamla Uppsala och se hur det såg ut på järnåldern? Det är nu möjligt, tack vara en forskningsbaserad app.

Som vi tidigare berättat på vår facebook-sida, är två av institutionens forskare, John Ljungkvist och Daniel Löwenborg involverade i en forskningsbaserad app, som idag kan laddas ner till iPhone/iPad.

Appen gör att när du rör dig i Gamla Uppsalas kulturlandskap kan du se hur forskarna tror det såg ut på järnåldern. Appen innehåller även en spelbaserad detalj - du får leta arkeologiska föremål i landskapet och får sedan mer information kring dem.

Under den nyligen avslutade konferensen LAC 2016 förhandsvisades appen med mycket gott resultat.

Mer om appen

Mer om John Ljungkvists forskning

Mer om Daniel Löwenborgs forskning

Mer om LAC 2016