Arkeologer och klimatförändringsforskning

2017-02-17

Idag publiceras en artikel om hur arkeologer definierar sin roll i forskning om klimatförändringar. Ett stort internationellt nätverk av arkeologer, där bl a flera av institutionens forskare ingår visar hur forskning om det förflutna är nyckeln till att förstå framtidens förändringar av klimatet.

Nätverket ställde sig frågan om hur arkeologer kan bidra till en ekologisk hållbar framtid, och fick svar från hundratals arkeologer om vad de kan bidra med i sin forskning.

Från vår institution deltar kända forskare och doktorander som Paul Lane, Paul Sinclair, Anneli Ekblom, Nik Petek och Anna Shoemaker (andra författare till artikeln). Artikeln publiceras i PLOS ONE

Läs hela pressmeddelandet här

Läs mer om forskning vid institutionen