Om vikingar i National Geographic

2017-02-23

Institutionens Neil Price, John Ljungkvist och Charlotte Hedenstierna Jonsson deltar i senaste National Geographics temanummer om vikingar.

Teamet har ägnat mycket tid åt att förbereda för reportaget i National Geographic. Som sakkunniga i ämnet har de både tagit fram fakta och lämpliga platser för fotografering, och förstås varit aktiva i redigeringsprocessen.

Reportaget i tidningen avspeglar på många sätt den forskning om vikingatidens uppkomst som nu bedrivs på institutionen för arkeologi inom ramarna för projektet Vikingafenomenet.

Läs mer om Neil Price

Läs mer om John Ljungkvist

Läs mer om Charlotte Hedenstierna-Jonson

Läs mer om projektet Vikingafenomenet

National Geographic