Kartografiska Sällskapets Innovationspris

2017-04-04

Institutionens John Ljungkvist och Daniel Löwenborg har tilldelats Kartografiska Sällskapets innovationspris.

De får priset för appen "Augmented History - Gamla Uppsala". Appen tillämpar geografisk informationsteknologi, forskningsresultat och digital spelteknik för att ge besökare virtuella fönster till hur Gamla Uppsala såg ut under sin blomstringstid på 600-talet e.Kr. Detta är första gången denna typ av teknik används för att visualisera ett kulturarv i Sverige på ett pedagogiskt och generationsöverskridande sätt.

Läs mer om John Ljungkvist

Läs mer om Daniel Löwenborg