Visning av utgrävningarna i Gamla Uppsala

2017-09-18

Igår söndag var det visning för allmänheten av utgrävningarna på Kungsgårdsplatån vid Gamla Uppsala kyrka.

Utgrävningarna sker i samarbete med Upplandsmuseet med medel från Krogagerfonden och  forskarna vid institutionen för arkeologi och antik historia undersöker nu den stora hallbyggnaden på Kungsgårdsplatån.

Per Frölund från Upplandsmuseet berättade för intresserade besökare att man har grävt ut det översta huset, daterat till 5-600-tal, men också fann tidigare husstrukturer delvis på samma plats men ej överlappande från tidigt 500-tal. Husen var lagda på en konstruerad lerhög med material från omgivningarna. Gissningsvis innehåller platån minst lika mycket lera som högarna. Strukturerna i området har samtliga byggts upp under några få generationer.

Ett glädjande besked är att utgrävningen fått utökat bidrag från Krogagerfonden och därför kan man förlänga arbetet. Man kommer då att fokusera på norra delen av platån.

Mer om John Ljungkvists forskning

Mer om Upplandsmuseet

Se mer om projektet i SVT Play

Artikel i Uppsalatidningen

Artikel i Upsala Nya Tidning