Svenska instituten får infrastrukturmedel

2018-10-22

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att tilldela projektet Mötesplats medelhavet 10,9 miljoner kr i infrastrukturstöd (https://www.rj.se/anslag/2018/motesplats-medelhavet.-en-forskningsplattform-for-digitaliserade-arkeologiska-samlingar-och-arkiv-vid-de-svenska-instituten-i-athen-rom-och-istanbul/).

Projektet innebär skapandet av en gemensam digital plattform för svensk arkeologisk forskning vid de Svenska instituteten i Athen, Rom och Istanbul genom tillgängliggörande av material från grävningar i Grekland, Italien och Turkiet. Detta innebär bl.a. att Labraunda-arkivet med dokumentation av institutionens utgrävningar i Zeushelgedomen kommer att skannas, digitaliseras och annoteras för att sedan överföras till Carolina. Denna viktiga dokumentation blir därigenom tillgänglig för det internationella forskarsamhället vilket är av stor vikt för Labraundaprojektet i sin helhet.

Läs mer om Labraundaprojektet